Aktuality

Od pondelka, 20. septembra sa začínajú verejné stretnutia s obyvateľmi k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)

Zelené fasády sa čoraz častejšie stávajú realitou aj v našom meste

Projekt Zelené sídliská (zelené oázy) zameraný na revitalizáciu siedmich vnútroblokov v rôznych častiach mesta sa dostáva do ďalšej fázy. Po dotazníkovom prieskume a viacerých aktivitách približujúcich zelené projekty samosprávy a dôležitosť zavádzania opatrení zelenej a modrej infraštruktúry, sa od pondelka, 20. septembra začínajú verejné stretnutia s obyvateľmi. Ich cieľom je nájsť spoločnú predstavu o využití okolia obydlí s prihliadnutím na zmenu klímy.

Po vzore verejných stretnutí pri projektoch revitalizácie vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde organizuje mesto v spolupráci s Dialogue Centrom, n. o., neformálne stretnutia s obyvateľmi v siedmich lokalitách. Spolu s odborníkmi z oblasti urbanizmu i zástupcami mesta budú môcť Banskobystričanky a Banskobystričania diskutovať o tom, ako by mali vyzerať verejné priestory v okolí ich domovov, aby sa im žilo lepšie.

Mnohé podnety sme získali z dotazníkového prieskumu, ktorý sme realizovali v júni 2021. Spolu s tými, ktoré vyplynú z diskusií ich spracujeme do požiadaviek, podľa ktorých sa budú vytvárať návrhy jednotlivých lokalít a formovať podklady pre projektové a investičné zámery alebo urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov. Cieľom mesta je v novom programovom období postupne získať na jednotlivé projekty mimorozpočtové zdroje. Verím, že na stretnutia prídu mnohí, pretože práve obyvatelia sú tí, ktorí poznajú svoje prostredie a vedia, čo potrebujú. Všetkých pozývam,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prvé kolo stretnutí sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

  • Severná: 20.9.

Medzi vchodom č. 11 a č. 16, 17:00 hod.

V prípade výrazne nepriaznivého počasia: ZŠ s MŠ J. Bakossa, 17:00 hod. (v prípade dažďa pôvodné miesto)

Plagát na stiahnutie.

  • Vansovej: 21.9.

Zelená plocha medzi domami T. Vansovej 16 a 18 (bývalé detské ihrisko), 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia: Kaviareň FLEK, 17:00 hod.

Plagát na stiahnutie.

  • Magurská – Krivánska – Jelšový hájik: 22.9.

Miesto nad Jelšovým hájikom (nad hokejbalovým ihriskom), 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.

Plagát na stiahnutie.

  • Mládežnícka – Družby – Okružná: 23.9.

Ihrisko Udurná, 16:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia: Gymnázium M. Kováča, 17:00 hod.

Plagát na stiahnutie.

  • Bernolákova – Radvanská: 28.9. 

Priestor medzi MŠ pod svahom, 16:30 hod.

V prípade nepriaznivého počasia: Aula SZU, 16:30 hod.

Plagát na stiahnutie.

  • Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká: 29.9.

V prípade akéhokoľvek počasia: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 hod.

Plagát na stiahnutie.

  • Podháj: 30.9.

V prípade akéhokoľvek počasia: Penzión Olympia, 18:30 hod.

Plagát na stiahnutie.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa verejné stretnutia uskutočnia online. Všetky informácie o participatívnom procese nájdete na našej stránke www.banskabystrica.sk v sekcii Zelené sídliská (zelené oázy). O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať na sociálnych sieťach, prostredníctvom webstránky a zástupcov občianskych rád.

Pozvánka na verejné stretnutia Zelené sídliská

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora