Aktuality

Asistované sčítanie obyvateľov sa v Banskej Bystrici začne od pondelka, 3. mája

asistované sčítanie

V Banskej Bystrici sa počas elektronického sčítania, ktoré trvalo od 15. februára do 31. marca 2021, sčítalo 90 percent obyvateľov, vďaka čomu sme si spomedzi krajských miest viedli najlepšie. Dosčítanie obyvateľov, ktorí majú trvalý, prechodný alebo obvyklý pobyt na území Banskej Bystrice, bude ďalej  pokračovať asistovanou formou. Asistované sčítanie je určené pre tých, ktorí nemali možnosť sčítať sa digitálne. Aj v našom meste sa začne v pondelok, 3. mája a potrvá do 13. júna 2021.

Pre tých, ktorým sa nepodarilo sčítať z dôvodu, že nemajú počítač, mobilný telefón, alebo im nemal kto pomôcť, budú k dispozícii kontaktné miesta. V Banskej Bystrici to bude v kanceláriách Matričného úradu a ohlasovne pobytu (č. dverí 85, 78, 77), na pracoviskách Klientskeho centra (č. dverí 54, 52) a na Radnici na Námestí SNP 1 v priestoroch Informačného centra. Na kontaktnom mieste vám pomôže stacionárny asistent. Otváracie hodiny a kontakty nájdete TU. Zverejnené budú aj v májovom čísle Radničných novín.

Imobilní či inak zdravotne znevýhodnení obyvatelia, ktorí sa nemôžu dostaviť na kontaktné miesta, si môžu dohodnúť termín návštevy mobilného asistenta na číslach: 048/4330 726, 4330 725, 4330 720 – 721, 048/415 5085. Pripomíname, že treba byť obozretný a dať si pozor na podvodníkov. Pokuty za nesčítanie sa udeľuje obec alebo mesto vždy písomne. Preto, ak by ju od vás požadoval niekto iný, neplaťte ju a bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158.

Každý mobilný asistent  bude riadne označený a bude mať k dispozícii preukaz, na základe ktorého si môžete overiť jeho totožnosť. Mobilný asistent nebude žiadať nijakú finančnú hotovosť a ani to, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ objasňuje Marta Čellárová, vedúca Matričného úradu a ohlasovne pobytu.

Podľa zistení z monitoringu sa do sčítania v Banskej Bystrici nezapojili napr. cudzinci, študenti s pobytom na území mesta, prípadne neboli správne spočítané maloleté deti. Rodičia ich väčšinou uviedli len vo svojom e-formulári, namiesto toho, aby ich podľa rodného čísla sčítali v samostatnom e-formulári.

Ak patríte k takýmto prípadom aj vy, nezabudnite navštíviť kontaktné miesta alebo si vybaviť termín návštevy mobilného asistenta, ktorý vás príde dosčítať,“ dopĺňa Čellárová.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora