Aktuality

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Zavedenie SMART CITY riešení v Banskej Bystrici

Križovatka Nám. slobody Banská Bystrica

Ako sme už pred časom avizovali, poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie realizácie projektu  „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici.“ Podmienkou schválenia projektu na spolufinancovanie z eurofondov je poskytnutie štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Zavedenie SMART CITY riešení v meste Banská Bystrica“ ako podporného dokumentu na pripomienkovanie verejnosti. Možnosť vyjadriť sa má každý záujemca od dnes (21. júla) do pondelka 3. augusta.

Ak by bola Banská Bystrica v projekte úspešná, päť svetelných križovatiek na frekventovanej ceste I/66 v úseku od Štadlerovho nábrežia – ESC až po križovatku Námestie slobody – Cesta k Smrečine, by bolo prebudovaných podľa najmodernejších európskych kritérií, ktoré okrem iného umožnia preferenciu verejnej dopravy.

V prípade, že by mesto získalo na projekt mimorozpočtové zdroje išlo by o zavedenie navzájom prepojených a súčinných inteligentných semaforov, ktoré budú vedieť sledovať počty účastníkov cestnej premávky. Takýmito systémovými zmenami by sa zvýšila aj priepustnosť križovatiek. Záujemcovia, ktorí by sa radi vyjadrili k štúdii uskutočniteľnosti tak môžu urobiť do začiatku augusta.

Relevantné postrehy Odbor rozvojových aktivít mesta do projektu zapracuje. Všetky pripomienky verejnosti budú zároveň súčasťou žiadosti o NFP, ktorú samospráva adresuje príslušnému ministerstvu. Postup podávania návrhov nájdu záujemcovia na webe mesta TU.

Odbor rozvojových aktivít mesta

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora