Aktuality

Ján Nosko: Teší ma, že čoraz viac ľudí akceptuje nariadenia, ktorými môžeme situáciu v meste dostať pod kontrolu

Banská Bystrica

Krízový štáb mesta zasadá denne, aby monitoroval aktuálnu situáciu v Banskej Bystrici a prijímal ďalšie nevyhnutné opatrenia. Zdravotnícky personál, lekári a sestry Rooseveltovej nemocnice vydávajú zo seba maximum, aby zabezpečili poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Aj zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva robia všetko preto, aby dokázali denne otestovať desiatky vzoriek na prítomnosť koronavírusu. Napriek tomu, že si všetci uvedomujú riziká, cítia aj zodpovednosť voči obyvateľom Banskej Bystrice, pacientom a celému Slovensku.

Mesto prijalo mnohé opatrenia

Mesto v priebehu marca postupne zrušilo podujatia, zakázalo návštevy v svojich zariadeniach sociálnych služieb, zatvorilo školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zakázalo vstup cestujúcich bez rúška do MHD, pre verejnosť uzavrelo mestský úrad, pomáha osamelým seniorom s donáškou rúšok, liekov, nákupov…

Som rád, že väčšina Banskobystričanov dodržiava opatrenia, ktoré sme nariadili. Obyvatelia nosia rúška, nezdržiavajú sa vo veľkom počte na verejných priestranstvách, neohrozujú návštevami tých najzraniteľnejších – našich seniorov. Chcem všetkých ubezpečiť, že situáciu denne monitorujeme a prijímame ďalšie nevyhnutné opatrenia. Mnohí zamestnanci mestského úradu veľakrát siahajú na dno svojich síl, aby zabezpečili pomoc starším, osamelým, hendikepovaným či imobilným ľuďom. Vďaka disciplinovanosti väčšiny obyvateľov sa nám darí situáciu zvládať. Naďalej vyzývame k zodpovednému správaniu sa. Pretože od toho ako sa správame dnes, záleží vývoj situácie na Slovensku v nasledujúcich dňoch,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Rooseveltova nemocnica v maximálnej možnej miere poskytuje zdravotnú starostlivosť

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici prijala tiež potrebné opatrenia už koncom januára. Doposiaľ bol koronavírus potvrdený v Banskej Bystrici u piatich ľudí, nie všetci sú však obyvateľmi Banskej Bystrice. Dobrá správa je, že zatiaľ ani jeden z nakazených nemá ťažký priebeh ochorenia.

Vo FNsP F. D. Roosevelta sme prijali zásadné opatrenia, aby sme zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí ju potrebujú, poskytovali bezpečne a zároveň chránili aj zdravotnícky personál. Nemocnica má oddelenie infektológie, kde sú hospitalizovaní a izolovaní všetci pacienti s podozrením, aj s potvrdeným ochorením na Covid 19. Pacienti, ktorí potrebujú svoje lieky si môžu ich predpis vybaviť telefonicky a prostredníctvom e-receptu vyzdvihnúť priamo v lekárni. Odložili sme v tomto týždni plánované chirurgické výkony. Pacientom s akútnym zdravotným stavom samozrejme bude poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. Snažíme sa znížiť pohyb osôb v priestoroch nemocnice na minimum. Pacientom pri vstupe na oddelenie urgentného príjmu meriame telesnú teplotu a ich vstup koordinuje strážna služba. U pacientov u ktorých je podozrenie na Covid 19, sú smerovaní samostatným vstupom rovno do izolácie. Prosíme pacientov, aby sa v nemocnici správali zodpovedne, racionálne, dôsledne dodržiavali pokyny personálu a najmä uvádzali presné a pravdivé údaje o svojej anamnéze,“ hovorí Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva začal s diagnostikou vzoriek

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v nedeľu 15. marca 2020 začal s diagnostikou vzoriek na prítomnosť COVID 19 na Odbore lekárskej mikrobiológie.

Kapacita laboratória je cca 100 vzoriek denne. Ďalšie odborné útvary RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pracujú v obmedzenom režime a v maximálnej možnej miere sa snažia zodpovedať na otázky obyvateľov v nadväznosti na situáciu v Slovenskej republike a koordinujú svoju činnosť s ÚVZ SR, MZ SR a inými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Doposiaľ sa testovalo 51 vzoriek,“ dopĺňa Cyril Klement, regionálny hygienik RÚVZ v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD
hovorkyňa primátora

Mgr. Ružena Matašeje
hovorkyňa, manažérka pre vzťahy s verejnosťou
Rooseveltova nemocnica Banská Bystrica