Aktuality

Otvorený list predsedovi BBSK

rokovanie

Vážený pán predseda,

ako primátor Krajského mesta registrujúc požiadavky a reakcie primátorov a starostov dotknutých miest a obcí  banskobystrických okresov sa na Vás obraciam s otvorenou výzvou, aby ste nás neodkladne informovali o aktuálnom aj výhľadovom stave riešenia prímestskej autobusovej dopravy v našich regiónoch, nakoľko je integrovaná s mestskou  hromadnou dopravou mesta Banská Bystrica. O hroziacej situácii v doprave nebolo oficiálne naše mesto zo strany vedenia BBSK  do poslednej chvíle informované. Zaujíma nás, dokedy bude platiť súčasný stav, a ako bude doprava zabezpečená v prípade rozhodnutia súdu o neplatnosti dodatkov.

Udalosti uplynulých dní vnímala nielen cestujúca verejnosť veľmi citlivo a preto sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby z Vašej strany smerovali k predstaviteľom miestnych samospráv korektné a jasné informácie o spôsobe riešenia vzniknutého stavu, resp. ak to situácia vyžaduje, aby sme ako primátori a starostovia boli prizvaní k rokovaniam s cieľom predísť zbytočným komplikáciám.

Som presvedčený, že budete súhlasiť s názorom predstaviteľov miestnych samospráv, podľa ktorých je otvorená, presná a priebežná informovanosť dotknutých strán základným predpokladom riešenia závažných problémov našich regiónov, dopravu nevynímajúc.

Záverom chcem poďakovať všetkým starostom a primátorom, ktorí neváhali zobrať iniciatívu v tejto kritickej situácii do vlastných rúk a dokázali promptne zabezpečiť plynulosť dopravnej obslužnosti pre obyvateľov, školy, zdravotnícke zariadenia, ako aj zamestnávateľov v BBSK.

Verím, že situácia, ktorá v súvislosti s dopravnou situáciou v BBSK nastala bude do budúcnosti poučením, a vzájomnou intenzívnou komunikáciou dokážeme podobným situáciám včas predísť.

 

S úctou

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

 

 

Prílohy na stiahnutie