Aktuality

Sme jeden tím

fb status

Banská Bystrica, 10. júl 2019 – V Banskej Bystrici dnes vyvrcholila dvojdňová oficiálna návšteva zástupcov Koordinačnej komisie EYOF 2021, predsedu Koordinačnej komisie EYOF 2021 Josepha Cassara a športového riaditeľa Európskych olympijských výborov Petra Brülla. Išlo o sériu pracovných stretnutí, počas ktorých bola odprezentovaná príprava mesta a regiónu na konanie Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu v roku 2021.

Delegácia absolvovala prezentáciu mesta, obhliadku športovísk a potenciálnych ubytovacích kapacít. „Zišli sme sa v priateľskej a konštruktívnej pracovnej atmosfére. Spoločne sme hľadali možnosti, rezervy a riešenia. Vymenili sme si skúsenosti, aby sme časovú tieseň na prípravu dokázali eliminovať a nasledujúce mesiace čo najefektívnejšie využili. Vypočuli sme si názory, zaznela aj konštruktívna kritika, postrehy sa týkali športovej infraštruktúry nášho mesta i ubytovacích kapacít“, vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Po našej návšteve Banskej Bystrice a oboznámení sa s ubytovacími zariadeniami a športoviskami a prvými kontaktmi s predstaviteľmi mesta a organizačného výboru sme presvedčení, že mesto zorganizuje úspešné vrcholné športové podujatie v roku 2021,“ povedal Joseph Cassar, predseda Koordinačnej komisie EYOF 2021.

Zástupcovia SOŠV a zástupcovia mesta sa zhodli na tom, že odporúčania zástupcov Koordinančnej rady EYOF sú splniteľné a naše záložné riešenia akceptovateľné. „Cítime podporu EOV, SOŠV a verím, že spolu tvoríme jeden tím, ktorý dokáže pripraviť úspešné mládežnícke multišportové podujatie. Pripravíme týždeň plný zážitkov pre mladých športovcov, milovníkov športu, obyvateľov a návštevníkov mesta. Banskú Bystricu a región zviditeľníme na mape Európy i sveta,“ vyjadril za Peter Korčok, zodpovedný za organizáciu letného EYOF 2021.

Členovia koordinačnej komisie si v rámci návštevy prezreli aj mestá Zvolen a Žiar nad Hronom, navštívili Vojenské športové centrum, športoviská, Plaváreň na Štiavničkách i zimný štadión. „Sme radi, že sme mohli hostiť vysokých predstaviteľov Koordinačnej komisie EYOF. Ďakujem všetkým za návštevu a veľmi pozitívne vnímam spoluprácu, ktorú sme počas týchto dní rozbehli, ale to najťažšie nás ešte len čaká,“ doplnil primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.