Agendy

Prihláška pre účasť na príležitostnom trhu Vianočné trhy – Podnikateľ

Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci Oddelenia obchodu a služieb Mestského úradu Banská Bystrica.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Poučenie

Mesto Banská Bystrica pripravuje v dňoch od 24.11.2023 do 5.1.2024 príležitostný trh „Vianočné trhy”. Príležitostný trh sa bude konať na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

Záujemcovia o predaj na uvedenom trhu môžu doručiť záväzné prihlášky spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresu:

 • Mesto Banská Bystrica
  Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
  Oddelenie obchodu a služieb
  Československej armády 26
  974 01 Banská Bystrica

prípadne e-mailom na adresu:

Uzávierka pre podávanie záväzných prihlášok
pre občerstvovacie služby je 22. novembra 2023.

Uzávierka pre podávanie záväzných prihlášok
pre doplnkový sortiment je 28. novembra 2023.

Prihlášky zaslané bez povinných príloh, nepodpísané a po termíne nebudú akceptované.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky (+421 48 4330 622) alebo e-mailom (eva.chmelikova@banskabystrica.sk).

Záväzná prihláška sa nachádza v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Emailová adresa