Agendy

Prenájom priestorov Radnice – Občan

Možnosti prenájmu priestorov v historickej radnici mesta Banská Bystrica.

Rezervačný formulár priestorov Radnice mesta Banská Bystrica

Radnica mesta

Informácie

Sadzba

Sadzba za prenájom je podľa cenníka za prenájom historickej radnice.