Agendy

Požičiavanie pomôcok – Občan

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Pomôcky sa požičiavajú občanom mesta Banská Bystrica, občanom žijúcim v okolí mesta Banská Bystrica (okruh cca 100 km) a občanom, ktorí dočasne bývajú u príbuzných, ktorí majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica.

K žiadosti o požičanie pomôcky je potrebné doložiť potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na zapožičanie kompenzačnej pomôcky.

 

Informácie