Agendy

Oznámenie o zrušení (ukončení) činnosti prevádzkarne – Podnikateľ

Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť Mestu vždy do 5 kalendárnych dní zrušenie prevádzkarne.

Informácie

Žiadateľ

  • Právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Podpisovanie

  • Vlastnoručne

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Registrácia oznámenia.