Agendy

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt s podporou ŠFRB – Občan

Žiadateľ si môže podať žiadosť na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy, pokiaľ má záujem aj naďalej o prenájom nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB.

Informácie