Agendy

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt s podporou ŠFRB – Občan

Žiadateľ si môže podať žiadosť na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy, pokiaľ má záujem aj naďalej o prenájom nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • Zákon č. 443/2010 Z.z. v znp.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa