Agendy

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt s podporou ŠFRB – Občan

Žiadateľ si môže podať žiadosť na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy, pokiaľ má záujem aj naďalej záujem o nájomný byt

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou