Agendy

Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt s podporou ŠFRB – Občan

Žiadateľ si môže podať žiadosť na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy, pokiaľ má záujem aj naďalej záujem o nájomný byt

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

    Doručovanie

    • Osobne
    • Poštou

    Súvisiace agendy