Agendy

Daň za užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ

Daň za zaujatie verejného priestranstva je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za zaujatie verejného priestranstva všeobecne záväzným nariadením.

Mesto ukladá daň za zaujatie verejného priestranstva za:

  • umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služieb (v rámci terasy)
  • umiestnenie zariadenia pre podujatie (ktoré je súčasťou kultúrneho, prezentačného, športového alebo spoločenského podujatia) a aktivity (ktoré je súčasťou predvolebnej kampane, verejnej zbierky, zariadenie potrebné pre odpaľovanie ohňostroja, predaj pyrotechnických výrobkov … umiestnenie cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie umiestnenie tribúny, zariadenia na nakrúcanie filmového, televízneho programu, klipu alebo spotu …),
  • umiestnenie stavebného zariadenia a skládky (ako je lešenie, stavebný výťah, stavebná technika, ekologické WC …), skládky,
  • trvale parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Daň za zaujatie verejného priestranstva nie je v správe oddelenia daní a poplatkov.

Informácie

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych dania a poplatku