Podujatia

Židia v Radvani – z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom

_1011218 cb-min

Srdečne vás pozývame na nový prednáškový cyklus vo Vile Dominika Skuteckého Mgr. Jozefa Ďuriančika: Davidova hviezda pod Urpínom.

1. prednáška Židia v Radvani 

prednášajúci: Mgr. Jozef Ďuriančik

utorok 24. 10. o 17:00

Banská Bystrica bola už pri svojom vzniku multietnickým mestom. Pritom mali v tom čase dominantné postavenie saskí hostia a boli to práve oni, ktorí si vymohli na feudálnej vrchnosti bezprecedentný zákaz usadzovania židovskej komunity v Banskej Bystrici.

Tento zákaz platil až do roku 1860, preto prví židia prichádzali do neďalekej Radvane. Až po roku 1860 sledujeme masový príchod židov do mesta Banskej Bystrice, ktorý viedol v roku 1865 k vzniku Židovskej náboženskej obce (ŽNO) a uplatnenie komunity v hospodárskej a kultúrnej oblasti mesta.

Žiaľ udalosti, ktoré nasledovali po 14. marci 1939 viedli k jej zániku a ani vývoj v rokoch 1945 – 1989 jej nebol naklonený. K revitalizácii ŽNO došlo až po roku 1989. Predvojnovú úroveň do dnešných dní však už nedosiahla. Napriek uvedeným skutočnostiam komunita zanechala v Banskej Bystrici svoju výraznú stopu v spoločenskom vývoji mesta, preto sme sa rozhodli priblížiť históriu tejto minority od jej formovania až po dnešné dni pod názvom Davidova hviezda pod Urpínom.

Vsupné: 2 €

 

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Informácie

Horná 55, Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria - Vila Dominika Skuteckého