Podujatia

Ži a nechaj žiť 2019

6. ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi s autizmom a inými komunitami. Inklúzia a integrácia nie sú pre nás len slová.

Informácie

ŠZŠ, Ďumbierska 15, Banská Bystrica