Podujatia

ŽENY NOVEMBRA

FB_profile

Večer venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie. V rámci Noci divadiel 2019 a banskobystrickej kampane Kľúčová je sloboda.

Hlavný organizátor Noci divadiel, Divadelný ústav v Bratislave, zvolil za ústrednú tému 10. ročníka ND spomienku na Nežnú revolúciu. Bábkové divadlo na Rázcestí na tému reaguje inak, než je bežné – so zameraním na ženy. V predvečer výročia privíta autorky Zuzanu Maďarovú a Alexandru Ostertágovú, ktoré budú diskutovať o novej knihe Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novemberu ´89, rodové aspekty pamäti.

Večer doplní inscenované čítanie rovnomennej knihy Z. Maďarovej a poviedky Jany Juráňovej Malá nočná príhoda z knihy Lásky nebeské. Texty interpretujú herečky divadla Marianna Mackurová a Mária Šamajová. Večerom bude sprevádzať živá gitarová hudba v podaní Anny Vatalovej, študentky gymnázia. Režijne pripravila Iveta Š.

Zuzana Maďarová je výskumnou pracovníčkou na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a dlhoročnou spolupracovníčkou feministickej organizácie ASPEKT. Venuje sa skúmaniu politickej subjektivity žien v histórii i súčasnosti, rodovým aspektom politickej komunikácie a demokracie.

Zuzana Maďarová skúma možnosti feministických prístupov ku kánonu politického či historického myslenia. Zviditeľňuje účasť žien na nežnej revolúcii. Zároveň reflektuje spôsoby individuálneho a kolektívneho rozpamätávania sa. Jej kniha AKO ODVRÁVAŤ NOVEMBRU 1989. RODOVÉ ASPEKTY PAMÄTI odvráva zjednodušujúcim tendenciám prezentácie Novembra a volá po rozrôznených spôsoboch počúvania a rozprávania príbehov o tejto zlomovej súčasti našej histórie.

Vstupné: 2 €

Na podujatí spolupracuje združenie Aspekt, Bratislava.

 

Informácie

Galéria