Podujatia

Zelený apríl – Medzinárodný deň vtáctva

vtáčik2

Jarné vtáčie putovanie predstavuje jeden z najočakávanejších fenoménov prírody. Podujatie je zamerané na výskyt a druhy sťahovavých vtákov a ich dôležitosť. Hlasy našich vtáčích operencov je možné spoznávať počas kurzu vtáčieho spevu.

Vstupy o 9:30, 13:00 a 15:00 hod.

Informácie

Radvanská 27, Banská Bystrica - Tihányiovský kaštieľ