Podujatia

Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom I VÝSTAVA od 03.07.2020

zmensene

ZACHRÁNENÉ – ZREŠTAUROVANÉ DIELA VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE POŠKODENÉ POŽIAROM

3. 7. – 4. 10. 2020

Sprístupnenie verejnosti: 3. 7. o 10:30

Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Stredoslovenská galéria a Banskobystrický samosprávny kraj pozývajú na výstavu Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom.

Výstavou „Zachránené“ prezentujeme projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2019. Súbor vystavených diel patrí do nosných kolekcií zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia, košická moderna a umenie 2. polovice 20. storočia. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985. Na výstave predstavujeme takmer 30 malieb, obnovených v prvej a druhej fáze projektu. Komplexne ich zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. Galéria v súčasnosti pokračuje treťou fázou reštaurovania diel.

Výstava atraktívne verejnosti predstavuje zreštaurované diela v širšom kontexte a v dokumentačnej časti pripomína aj udalosť požiaru z roku 1985. Verejnosť sa o náročnom procese ochrany zbierkového fondu galérie bežne nedozvedá. Preto prichádzame s výstavou, ktorá odhaľuje dlhodobú reštaurátorskú prácu a jej prínos na starostlivosti o zbierkové predmety galérie.

Reštaurovanie prinieslo nové poznatky k predmetným dielam a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Návštevníkov výstava zoznamuje s reštaurátorskými postupmi a prieskumami ako náhľad pod UV svetlom, RTG snímanie a mikroskopická analýza.

Dôležitou súčasťou výstavy je digitálny obsah, ktorý vznikol počas reštaurovania. Výstavu obohacujú dva interaktívne exponáty a jedna audiovizuálna prezentácia. Návštevník si formou hry vyskúša pozíciu reštaurátora a zážitok z práce na zničenom diele až po výsledok v podobe zreštaurovaného diela. Umelecko-historický rozmer predstavenia diel je prepojený s technicko-reštaurátorským aspektom a edukačno-interaktívnym zážitkom.

Po reštaurovaní sa diela vracajú do depozitára plnohodnotne spôsobilé na všetky úkony prezentačnej, edukačnej a výskumnej práce. Chceme, aby prezentovaná cesta diela späť do galerijného života bola pre návštevníka obohacujúcou skúsenosťou. Ide o málo poznanú dimenziu zhodnocovania kultúrneho dedičstva, ktoré však patrí nám všetkým. Ochrana spoločného zvereného kultúrneho dedičstva je službou spoločnosti.

/////////////

Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban

Reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková

Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Sprístupnenie verejnosti: 3. 7. 2020 o 10:30 hod.

Trvanie: 3. 7. – 4. 10. 2020.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Reštaurovanie diel podporil Fond na podporu umenia. Výstavu podporil Fond na podporu umenia a Košický kraj – plný inšpirácie.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Informácie