Podujatia

Za hmyzom stredného Slovenska

Matejov_dom

Zoologička Stredoslovenského múzea Renáta Kapustová počas pravidelného cyklu Čo sa skrýva v depozitári, ponúkne návštevníkom tejto kultúrnej inštitúcie ďalšiu zaujímavú tému. Pravidelné podujatie, ktoré sa bude konať v Matejovom dome už 15.02.2022 o 17:00 hod. totiž záujemcom predstaví časť slovenskej prírody.

 

Už len pár týždňov a  príroda sa opäť začne prebúdzať k novému životu. Jej neodmysliteľnou súčasťou je aj hmyz, po ktorého stopách sa tentokrát vyberú spolu s Renátou Kapustovou aj návštevníci obľúbeného cyklu Čo sa skrýva v depozitári. Zoologička Stredoslovenského múzea im tentokrát predstaví širokú zbierku týchto drobných živočíchov, ktorí sa vyskytujú prevažne na území stredného Slovenska.

V depozitári Stredoslovenského múzea sa skrývajú viaceré zbierky hmyzu, pochádzajúceho z územia stredného Slovenska.  Počas prednášky odhalíme príbehy dvoch banskobystrických zberateľov – Roberta Lačíka a Jána Šušku, ich spoločné vychádzky za hmyzom i entomologické zbierky obsahujúce vzácne druhy motýľov a chrobákov. Nezabudneme však  ani na druhy pochádzajúce z lokalít, ktoré už zanikli“, vysvetlila Jaroslava Bobáková.

Zbierka Róberta Lačíka „Motýle stredného Slovenska“ zahŕňa 14 968 exemplárov motýľov. Do múzea bola zakúpená postupne v rokoch 1960, 1961, 1962 a 1970. Väčšinu motýľov zozbieral on sám, ale podieľali sa na nej aj ďalší zberatelia, ako napríklad spomínaný Ján Šuška. V zbierke sa nachádzajú druhy, ktoré charakterizujú lokality ako Banská Bystrica, Urpín, Mičinská dolina či Laskomerská dolina. Keďže v dnešnej dobe sa už mnohé z motýľov stali ohrozenými druhmi, zbierka slúži ako dokladový materiál ich výskytu na konkrétnych lokalitách stredného Slovenska. Zo vzácnejších druhov sa v nej nachádzajú napr. exempláre jasoňa červenookého, ktorý je na Slovensku zákonom chránený.

Po februárovej prírodovednej téme sa v marci vyberieme do histórie. Kunsthistorik Juraj Žembera sa už 15.03.2022 pokúsi odpovedať na otázku, čo ukrýva kópia Raffaelovej Madonny. Návštevníci cyklu Čo sa skrýva v depozitári budú môcť zároveň vidieť aj jediný obraz Antona Rafaela Mengsa v slovenských galériách a múzeách.

Informácie

Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica - Matejov dom

Galéria