Podujatia

Vyzvi srdce k pohybu I KAMPAŇ od mája 2021

run-3190775_960_720

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR. Vedeli ste že… Každý rok zomrie 1 milión ľudí na príčiny spojené s nedostatkom pohybu? Viac ako 70 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity? Predpokladá sa, že viac ako jedna tretina dospelých nie je dostatočne pohybovo aktívna?

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Rozhodnite sa viac športovať a žiť zdravšie. Odmení sa vám hlavne vaše telo a zlepší sa vaše zdravie. A zároveň sa môžete zapojiť do súťaže, ktorú organizuje RÚVZ

Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI.

Informácie

Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie