Podujatia

Výstava študentských prác absolventov Univerzity tretieho veku pri UMB v Banskej Bystrici

_MG_1442a1

Výstava študentských prác absolventov UTV pri UMB v Banskej Bystrici

Výstava zachytáva tvorbu prác študentov UTV pri UMB v Banskej Bystrici vytvorenú v akademickom roku 2021- 2022 až 2022- 2023. Koncepcia výstavy je zameraná predovšetkým na PORTRÉT.

Skupinu vystavujúcich autorov tvoria absolventi 3. a 4. ročníka odboru KRESBA – MAĽBA, ktorí už majú s kreslením a maľovaním určité skúsenosti.

Veľkú časť vystavených prác tvoria štúdie a citácie najznámejších portrétov významných autorov z obdobia renesancie / Leonardo da Vinei, Agnolo Bronzino, Antonio del Pollaiuolo, Lucas Cranach, Hans Holbein, Lorenzo Costa/ako aj štúdie maliarskych diel umelcov 20. storočia.- / Alberto Sughi, Pablo Picasso, Henri Matisse/. Z výtvarných techník prevláda vaječná tempera, v citáciách je obľúbená aj kombinovaná koláž.

Časť výstavy dopĺňajú portréty – štúdie antických hláv, súčasný portrét a autoportrét, štylizovaná drapéria a voľné figurálne kompozície.

Lektorka odboru Kresba maľba    Zdena Peerová, Akad. mal.

Informácie

Lazovná 9, Śtátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Galéria