Podujatia

Výpravy do čias Slovanov s Matejom Harvátom

middle-ages-4409413_1920

Pozývame vás na jesenný cyklus prednášok o dejinách Slovanov, ktorý organizje Stredoslovenské múzeum v spoluprácu s Katedrou histórie FF UMB.

V decembri s historikom PhDr. Matejom Harvátom  na tému VEĽKÁ MORAVA A PREMENY STREDNÉHO PODUNAJSKA V DLHOM 9. STOROČÍ.

Informácie

Námestie SNP 4, Banská Bystrica