Podujatia

Výchovné koncerty

Tancom k vám

Obľúbené výchovné koncerty, ktoré mesto pripravuje v spolupráci s Konzervatóriom J .L. Bellu a ZUŠ J. Cikkera sú späť aj v novom školskom roku. Všetko o tanci, o tanečných štýloch, či rôznych tanečných školách sa môže dozvedieť aj verejnosť v podvečerných hodinách. Atraktívne tanečné ukážky, história tanca a vynikajúca atmosféra, to všetko v sebe spája projekt Tancom k vám (pre školy Tancom k mládeži) už tretí rok.

 

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria