Podujatia

Vstúpte, prosím: Vila Dominika Skuteckého

01 navrh

Nech sa páči, vstúpte, otvárame ďalšiu zrekonštruovanú časť Vily Dominika Skuteckého!

21. 2. 2023 o 17:00

Horná 55, Vila Dominika Skuteckého, Banská Bystrica

Po renovácii a reinštalácii Stálej expozície Dominika Skuteckého v roku 2020 sa Stredoslovenskej galérii podarilo zrenovovať aj časť infraštruktúry maliarovej vily – vstupné priestory, kancelárske priestory, zimnú záhradu a “študovňu” na poschodí. Realizácia prebiehala v rámci 1.etapy projektu “Bezbariérové úpravy a infraštruktúra prvého kontaktu s verejnosťou, Vila D.Skuteckého”, vďaka finančnej podpore zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja.

Do expozície maliarovych obrazov Vás dovedú nové podlahy typu terrazzo a nové dubové schodisko s rozšírenou časťou historizujúceho zábradlia, ktoré dotvára priestor zimnej záhrady. Terrazzo, niekedy nazývané aj Pavimento alla Veneziana, ako obľúbený typ podlahy vyvinutý v 16. storočí a rozšírený z Benátok nebol pri rekonštrukcii vily zvolený pre pôvodnosť, ale ani čisto účelovosť, či len estetické kvality. Je Vám známy nejaký obraz Dominika Skuteckého s benátskym výjavom zachytávajúci aj typické terrazzo? Otázky ako bola pôvodne plánovaná a ako v skutočnosti vyzerala celá maliarova vila za jeho života zostávajú stále trochu neznámym tajomstvom, ktoré však nie je nemožné postupne odhaľovať. Priblížime Vám ako uvažujeme a postupujeme pri obnove pamiatky maliarovej vily, ktorá bola počas 2. svetovej vojny vyplienená a neskôr viackrát stavebne upravená pre rôzne účely.

V zrekonštruovaných priestoroch bude dočasne vystavená inštalácia materiálových vzoriek z výberu použitých stavebných materiálov a kovových prvkov zábradlia.

Architekt projektu: Jakub Kopec

Kurátorka: Katarína Baraníková

Srdečne pozývame!

Informácie

Horná 55, Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého