Podujatia

Všetko o ženách I ZMENENÉ

Vsetkoozenach

Úchvatná komédia jedného z najhrávanejších súčasných autorov. Chorváta Mira Garvana (preklad J. Jankovič). V piatich príbehoch nazeráme do duše ženy, do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev. Skvelý herecký trojkoncert pomôže mužom odhaliť všetko, čo chceli vedieť o ženách, no báli sa opýtať.

v zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Všetko o ženách, ktoré sa malo konať dňa 22.10.2022 o 19:00 hod. v Aula SZU, Banská Bystrica, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 06.03.2023 o 19:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 09.11.2022 !

 

 

Informácie

Bernolákova 8, Banská Bystrica - Aula SZU