Podujatia

Volanie + Recyklátor / FK v Múzeu SNP

volanie

Opustili svetský život, manželku, deti, prácu a vstúpili do kláštora. Cez portréty troch mníchov zachytáva dokumentárny film neopakovateľnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora. Cesta viery nie je pre vyvolených, je pre každého, kto pocíti „volanie“.

+ RECYKLÁTOR /SR, 2009, 25 min./

Bakalársky film Erika Prausa je filozofickou esejou o svedomí človeka, ktorú vytvoril ako študent Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Informácie

Filmový klub, Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica