Podujatia

Vokálny koncert

FB_IMG_1717152521803-665ef2149a32e

Pozývame Vás na vokálny koncert venovaný slovenským a českým hudobným skladateľom, ktorý sa uskutoční 16. júna o 17.30 hod. v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Na koncerte sa predstaví vokálne trio v zložení Anna Kaššová (spev), Michaela Štellárová (spev), Helena Miklošíková (klavír) a komorný spevácky zbor Ars Vocalis.

Vokálne trio sa zameriava na interpretáciu klasickej hudby. Repertoár tria zahŕňa duety svetovej klasiky, ale aj tvorbu slovenských a českých hudobných skladateľov. Na koncerte zaznejú úpravy ľudových piesní od slovenských autorov, napr. Ladislava Faixa, Eugena Suchoňa, Viliama Figuša Bystrého, Bartolomeja Urbanca a Pavla Kršku, ale aj umelé piesne z pera Mikuláša Schneidra-Trnavského, či duety Antonína Dvořáka.

Ars Vocalis je komorný spevácky zbor z Banskej Bystrice. Organizuje samostatné koncerty, spieva na zborových festivaloch, spolupracoval na uvádzaní vokálno-inštrumentálnych diel so Štátnou operou a orchestrom Camerata Novisoliensis v Banskej Bystrici. V repertoári má predovšetkým chrámovú hudbu, na tento koncert pripravil aj niekoľko klenotov slovenskej profánnej zborovej tvorby z pera Jána Cikkera, Ivana Hrušovského a Eugena Suchoňa. Diriguje Andrea Bošeľová.

Informácie

Lazovná, Banská Bystrica - Evanjelický kostol

Galéria