Podujatia

Vivat vox organi 2021

_PWH8297

Duša sveta

Helmut Hauskeller (DE) / panova flauta

Stanislav Šurin (SK) / organ

Evanjelický kostol a.v., Lazovná ul.

Banská Bystrica

Informácie

Evanjelický kostol, Lazovná ulica, Banská Bystrica