Podujatia

Vily v premenách času

IMG_20210609_091113760

Pozývame na PREDNÁŠKU

Zuzany Grúňovej zo Žilinskej univerzity

V prednáške sa spolu pozrieme na možné definície pojmu “vila”, na jej rôznorodé podoby v histórii. Ilustrujeme si viaceré príklady od obdobia historizmu cez art deco/secesiu až po 20. storočie na viacerých známych vilách na území Slovenska. Pozrieme sa tiež na to, ako vily tvoria urbánne prostredie mesta, ako sa v rôznych premenách sídiel mení ich okolie aj ich náplň – v pozitívnom i negatívnom zmysle.

Vstupné 2 eurá.

Študenti a učitelia umeleckých škôl VSTUP VOĽNÝ.

Srdečne pozývame!

 

Informácie

Horná 55, Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého