Podujatia

Vianočný koncert Martin Geišberg a Daniel Špiner I ONLINE

studio tanca

Srdečné pesničkárstvo, silné texty a vzdušné improvizácie v dialógu hudby a pohybu s medzinárodným umeleckým súborom súčasného tanca.

Pestrá tvorba Martina Geišberga sa predstaví v plnej sile a vážnosti vo vyváženom repertoári so zmyslom a názorom. Pestrej hudbe zohratej dvojice bude robiť rovnocenného partnera domáci umelecký súbor zložený z tanečníkov a tanečníc z troch kontinentov z krajín ako Čile, Malajzia, Cyprus, Poľsko a Slovensko.

Svojimi tanečnými choreografiami, duetami, sólami, či improvizáciami majú ambíciu posunúť zážitok (ne)bežného hudobného koncertu do nových, neprebádaných sfér.

Informácie