Podujatia

Verdi

verdi

Životopisné, hudobno-dramatické a tanečné dielo o živote jedného z najväčších operných géniov histórie, ktoré vzniklo v rámci „Verdiovského roku 2013”, a ktoré pripravila Štátna opera spolu s autorkou Danou Dinkovou.

Inscenácia, ktorá odkrýva dramatické osudy nesmrteľného operného maestra, je popretkávaná časťami z jeho najznámejších i menej známych diel, podmanivými sólovými výstupmi i strhujúcimi zbormi, ktoré reprezentuje snáď najznámejší z nich: Zbor Židov. Dielo je určené všetkým tým, ktorí majú chuť pútavou formou sa oboznámiť s dramatickými životnými osudmi Giuseppe Verdiho, s jeho tvorbou a jej významom pre súčasnosť. Inscenácia je žánrovo pestré dielo, ktoré nepochybne osloví nielen priaznivcov opery, ale aj milovníkov tanca a činoherného divadla.

Autorka, v jednej osobe aj ako režisérka a choreografka predstavenia, spracovala život Verdiho v uvedenej inscenácii, v rámci svojho absolutória štúdia opernej réžie v Taliansku na Opera Academy Verona, pod profesionálnou kuratelou svetoznámeho operného a filmového režiséra Maestra Gianfranca De Bosia, ktorý je ako režisér známy v tých najväčších a najprestížnejších operných domoch sveta. Maestro De Bosio sa taktiež osobne zúčastnil na slávnostnej premiére inscenácie na pôde Štátnej opery v Banskej Bystrici, spolu s generálnym vedením opernej akadémie vo Verone. Dinkovej dielo bolo v talianskej Verone hneď nasledujúci rok po premiére vyhlásené za najlepšie predstavenie absolventa Opera Academy Verona v jej histórii.

Diváci majú možnosť nahliadnuť do života Giuseppe Verdiho, čo ovplyvňovalo jeho životné kroky ako aj jeho nesmrteľnú tvorbu, ako na jeho skladateľskú, ale aj ľudskú stránku vplývali ženy a ich vzájomné osudy. Návštevníci predstavenia majú možnosť stať sa svedkami Verdiho celoživotného boja so svojou vlastnou profesionalitou, porovnávaním sa, nedocenenosťou či jeho postojom k svetovému úspechu.

Titulnú postavu maestra Verdiho bravúrne stvárňuje slovenský činoherec martinského divadla Ján Kožuch, ktorého vynikajúcim javiskovým partnerom počas celého predstavenia je operný spevák, solista Štátnej opery, Šimon Svitok, ako Verdiho vlastné svedomie menom Oswald. Šimon Svitok je práve za stvárnenie postavy Oswalda držiteľom Ceny slovenského literárneho fondu za rok 2013. Okrem úžasných hereckých kreácií spomínaných predstaviteľov dvoch titulných postáv, sa v inscenácii predstaví viac než dvadsať sólisticko-hereckých postáv, zbor, balet a orchester Štátnej opery pod dirigentskou taktovkou dirigenta Igora Bullu. Diváci sa stanú svedkami veľkovýpravného predstavenia v kostýmoch z autorskej dielne renomovanej divadelnej výtvarníčky Ľudmily Várossovej, ktorá pre spomínané dielo navrhla a realizovala viac než 200 kostýmov.

V hudobných operných číslach z diel Giuseppe Verdiho sa predstaví plejáda skvelých operných umelcov ako napríklad Zoltán Vongrey, Ivan Zvarík, Katarína Procházková, Patrícia Solotruková, Katarína Vovková, už spomínaný Šimon Svitok a mnoho ďalších.

Ak máte záujem zažiť nezvyčajný večer v spoločnosti Giuseppe Verdiho a dozvedieť sa o jeho živote aj skutočnosti, ktoré nie sú verejnosti bežne dostupné, určite by ste mali navštíviť banskobystrickú Štátnu operu a pozrieť si predstavenie DANY DINKOVEJ: VERDI.

Informácie

Národná 11, Banská Bystrica - Štátna opera