Podujatia

Veľkonočné námestie

VN finalne.2022_ (004) (002)

Podujatia venované tradíciám Veľkej noci spojené s Veľkonočnými trhmi.

 

06.04./16:00 – Námestie SNP

Šuhaji, šuhaji

Šuhajské aktivity Kyselých krastafcov na chodúľoch.

Spoločné zdobenie veľkonočného vajca

Banskobystričania svojimi stužkami ozdobia veľkonočnú dekoráciu.

                                   

07.04./16:00 – Námestie SNP

Muria, Muria kde si prebývala

Vystúpenie DFS Prvosienka.

           

08.04./16:00 – Námestie SNP

Veľká noc prichodí

Spevy, hudba a tance FS Partizán.

 

09.04./16:00 – Námestie SNP

Ako išlo vajce na vandrovku

Predstavenie pre deti v podaní divadla Babadlo.

 

11.04./16:00 – Námestie SNP

Vítanie jari

Vystúpenie detí z Materskej školy 29. augusta.

 

13.04./16:00 – Námestie SNP

Otĺkaj sa píšťalôčka

Tvorivé dielne Michala Fiľa – vŕbová píšťalka a pletenie korbáčov.

 

Sprievodné podujatia:

5. -13.4./9:00 -19:00/ – Námestie SNP

Veľkonočné trhy

Návštevníci si počas trhov môžu zakúpiť ľudovo-umelecké výrobky súvisiace s Veľkou nocou.

 

12.04./8:00/ – Robotnícky dom

Veľkonočné aranžovanie

Súťaž v aranžovaní žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v spolupráci s Centrom voľného času Junior.

 

 

 

Informácie

Banská Bystrica

Galéria