Podujatia

Večerná komentovaná prehliadka kostola Nanebovzatia Panny Márie

kostol_nemecký

Farský kostol ukrýva v interiéri okrem iných cenností aj oltár sv. Barbory jedno z vrcholných diel majstra Pavla z Levoče.

Podrobnosti o tomto umeleckom diele európskeho významu ako aj jeho tvorcovi, vám priblíži Mgr. Jozef Ďuriančik.

vstupné: 2 eurá

Informácie

Galéria