Podujatia

Včielka Ejka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

InscenáciA rozprávky tzv. škôlkovinky s ekologickou tématikou zameranou na ochranu prírody s dôrazom na včely, z ktorých sa v tejto dobe stal ohrozený druh. Sprostredkovať divadelnou formou a divadelnými prostriedkami, v spojení s hudbou a pesničkami príbeh  Včielky Ejky, ktorá neposlúchne včeliu kráľovnú a vyletí z hniezda. Tu zistí , že nie všetko čo je krásne, je aj priateľské. Stretne gangstrov záhrad osy a ich šéfku Osicu , vtáka včelárika, ktorý ju chce zjesť aj veľkého čarodejníka –  fialovú včelu Xylokopa Violacea , ktorý jej pomôže vrátiť sa do úľa. Predstavenie poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré hrozí ak nebudeme prírodu, ako celok chrániť. Cieľom projektu je priblížiť tým najmenším deťom na príbehu malej včielky, od jej narodenia dôležitosť starostlivosti o tento druh hmyzu, čo ho ohrozuje, ako mu treba pomáhať a poukázať na jeho veľkú spoločenskú hodnotu a zároveň deťom sprostredkovať informácie o jeho ochrane, ako súčasti prírody. Zoznámiť ich so životom v úli a poslaní včelstva a o tom čo všetko ľuďom dávajú. Podnietiť záujem detí o včelárstvo, deti oboznámiť so životom včiel, ich užitočnosti a dôležitosti v prírode a pre človeka, čo po vzhliadnutí predstavenia môže pomôcť aj rodičom a učiteľom pri práci s deťmi.

Informácie

Rudohorská 37, Banská Bystrica - Divadlo pod balkónom