Podujatia

Vartovka pre verejnosť

hvezdaren-bb

Hromadné návštevy hvezdárne na Vartovke je možné rezervovať si na ľubovoľný termín vrátane víkendov (okrem sviatkov a technických odstávok), avšak minimálne dva dni vopred výlučne telefonicky alebo osobne na adrese kancelárie. V areáli hvezdárne sa nachádza aj voľne prístupné ohnisko a oddychová terasa.

Pre verejnosť je hvezdáreň na Vartovke otvorená nasledovne
(v prípade priaznivého počasia):
apríl, máj, jún, september, október
piatok 17:00 – 22:00
sobota 10:00 – 17:00

V ostatných termínoch po telefonickom resp. osobnom dohovore.
O návšteve v prípade sviatkov sa informujte takisto telefonicky alebo mailom.

Individuálne vstupné
deti do 6 rokov: zdarma
deti nad 6 rokov: 1,50€
mládež do 18 rokov: 1,50€
dospelí: 2€

hromadné vstupné
školské exkurzie: 1 € alebo (prednáška, beseda, pozorovanie) kultúrny poukaz

Výjazdové pozorovania a podujatia v rámci astrodní a astrovečerov sú účtované v sume 1,50 € za zúčastnenú osobu + dopravné náklady resp. podľa dohody. Minimálny počet návštevníkov mimo termínov otvorených hodín pre verejnosť je desať ľudí alebo vstupné v minimálnej výške 20 €.

Informácie

Hvezdáreň, Banská Bystrica