Podujatia

Univerzita mestu – mesto univerzite

Hosťom tradičného podujatia Univerzita mestu – mesto univerzite s názvom ŽITIE S HUDBOU bude významný absolvent UMB Peter Špilák, hudobný skladateľ, pedagóg na Katedre kompozície a dirigovania zboru na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, pedagóg na Konzervatóriu v Žiline, tvorca orchestrálnych, zborových, komorných a sólových skladieb.

Prekvapením na podujatí budú hostia Mgr. art. et Mgr. Petra Špiláka, PhD., ArtD., interpretujúci jeho skladateľské dielo.

Informácie

Radnica - Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica