Podujatia

Univerzita mestu – mesto univerzite

-5e4134c807c29--5e4134c807c2aumb,.png

Hosťami marcového podujatia Univerzita mestu – mesto univerzite s názvom POKLADY ZEME OKOLIA BANSKEJ BYSTRICE budú špičkoví odborníci – geológovia, ktorí priblížia geologickú pestrosť širšieho okolia Banskej Bystrice.

Dozvieme sa o radostiach geológov zo zemetrasení, o zlatých žilách, o medi, ortuti, antimóne, o vodách ale aj o sopkách, ako aj o osobnostiach hostí podujatia – o prof. RNDr. Jánovi Spišiakovi, DrSc., a prof. RNDr. Petrovi Andrášovi, CSc.

Prijmite srdečné pozvanie.

Informácie

Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica