Podujatia

Umenie Podkarpatskej Rusi – Československá stopa 1919 – 1938 I VÝSTAVA

Martin Skara

Pozývame Vás na otvorenie výstavy v utorok 4.4. 2023 o 17:00 hod.

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Autori / autorky: Gejza Schiller, František Foltýn, Martin Benka, Dezider Milly, Imrich Weiner-Kráľ, Otto Jelen, Jozef Bokšay, František Reichentál, Vojtech Erdélyi, Ivan Kulec, Helena Mandičová, Andrej Kocka, Antonín Hudeček, Vojtech Borecký, Béla Iványi-Grünwald, Václav Rabas, Janko Alexy

Kurátor:  Miroslav Kleban

Trvanie  výstavy: 4.4. – 11. 6. 2023

Výstavný projekt, mapujúci umenie a kultúrne súvislosti na území bývalej Podkarpatskej Rusi, je obmenenou reprízou výstavy, ktorú v roku 2019 pripravila Východoslovenská galéria. V rámci výstavnej dramaturgie v rokoch 2018 – 2019 galéria reagovala na historické udalosti a výročia vzniku 1. ČSR. Koncipovanie výstavného projektu sa uskutočňovalo v  kooperácii s viacerými múzeami, galériami a archívmi na Slovensku, v Českej republike a Ukrajine – čo dopĺňa dobový naratív národnostného zloženia 1. ČSR ako multinárodnostného a etnického štátu.  Významnou spoluprácou v rámci danej témy bola súčinnosť so Zakarpatským Múzeom Jozefa Bokšaja v Užhorode. Kvôli agresívnemu vojenskému konfliktu na Ukrajine nebolo možné prezentovať pri repríze výstavy kolekciu umenia Podkarpatskej Rusi zo zbierok užhorodského múzea. Výstava ponúka zaujímavý exkurz na raritný segment výtvarného umenia medzivojnového obdobia 1. ČSR, dopĺňajúci fenomén Košickej moderny. Symbolicky je táto výstava prezentáciou a potvrdením hodnôt masarykovských čias, nášho slobodného a demokratického spolunažívania v jednotnej a silnej Európe. S nádejou v lepšie zajtrajšky venujeme túto expozíciu symbolicky a empaticky našim kolegom z Ukrajiny, ale aj celému ukrajinskému ľudu.

Informácie

Dolná 8, Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria - Bethlenov dom