Podujatia

Týždeň dobrovoľníctva 2022

volunteer-g958eb05e0_1920

Milí dobrovoľníci a organizácie, zapojte sa aj tento rok a šírte s nami dobro. Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom. Každý sa môže zapojiť.

Týždeň dobrovoľníctva 2022 sa uskutoční v dňoch 16. – 22. septembra 2022, od piatka do štvrtka. Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách.

Registrácia organizácií bude spustená od 15. júna 2022 a bude trvať do 30. augusta 2022. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky bude zverejnený 1. septembra 2022.

Informácie