Podujatia

Tomasz Sobecki: Toruň – mesto Mikuláša Kopernika

svkbb-foto071

Tomasz Sobecki: Toruň – mesto Mikuláša Kopernika

Po Bratislave sa výstava umeleckých fotografií Dr. Tomasza Sobeckého, známeho torunského fotografa, dostane aj do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, kde bude dostupná do 18. augusta.

Výstava predstavuje torunskú gotiku v netradičnej podobe, ako aj miesta spojené s Mikulášom Kopernikom, vďaka čomu odkazuje na 550. výročie narodenia tohto významného poľského astronóma, ktoré si tento rok pripomíname.

Tomasz Sobecki sa venuje umeleckej fotografii od roku 1981. Pracuje vždy v cykloch, kým definitívne nepreskúma zvolenú umeleckú tému a nevytvorí nové prvky umeleckej formy.

Od 7. 6. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica - Štátna vedecká knižnica

Galéria