Podujatia

Tanečný koncert

Tanečný koncert 30.11.2022 final

Prezentácia študentov Konzervatória J. L. Bellu a ZUŠ J. Cikkera, ktorá predstaví rôzne žánre tanca od klasiky cez moderný až po ľudový tanec. Príďte podporiť mladých tanečníkov a tanečnice a bližšie sa zoznámiť s umením tanca.

 

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria