Podujatia

T. V. Recepty

TV recepty_37

O živote Terézie a Jána Vansových z Fortničky.
Možnosť využitia ponuky „Dámsky večer“ pre ženy.

Informácie

Skuteckého 14, Banská Bystrica