Podujatia

Svetový deň cestovného ruchu

SDCR cover

Mesto Banská Bystrica sa aj tento rok zapojilo do osláv Svetového dňa cestovného ruchu, ktoré si svet prvýkrát pripomenul v roku 1980. Hlavným cieľom svetového dňa je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických či ekonomických hodnôt a jeho prínos pre celkový rozvoj spoločnosti. Tohtoročnou nosnou témou je vzťah cestovného ruchu a digitálnych zmien.

 

Informácie

Banská Bystrica