Podujatia

Subjektívne krivé zrkadlo

Pozvánka_Král-01

Svoje diela predstaví Martin Král, absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliéru voľnej a farebnej grafiky.

Jeho dizertačná práca pod názvom „Subjektívne krivé zrkadlo“ (Identita v portrétnej maľbe) prináša autorov aktuálny pohľad na rôzne premeny ľudskej tváre v súčasnej digitalizovanej kultúre zahltenej obrazmi. 

Vernisáž sa uskutoční tentokrát v stredu 31. 5. 2023 o 18:00 v priestoroch galérie DORA Gallery na Belvederi.

Výstava potrvá do 28. 7. 2023.

Martin Král je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliéru voľnej a farebnej grafiky u docenta, akademického maliara Vojtecha Kolenčíka.

 Dominancia portrétnej maľby v jeho tvorbe sa prejavovala už počas jeho štúdii na vysokej škole, kde zaujal bravúrnou kresbou, svojim odvážnym, expresívnym maliarskym rukopisom a živelnými ťahmi štetca na veľkoformátových plátnach. Práve jeho priam „posadnutosť“ ľudskou tvárou, jej fyziognómiou, schopnosťou zachytiť osobitý výraz či typické, charakteristické vlastnosti človeka v jeho psychickej či fyzickej jedinečnosti sa stali typickou črtou v jeho tvorbe. Portrét sa pre Martina Krála stal skrátka akýmsi komunikačným kódom, prostredníctvom ktorého sa snaží zachytávať podoby, premeny a neurózy súčasnej konzumnej spoločnosti. Autor za svoju tvorbu získal ocenenia na výstave 5. ročníka Bienále voľného výtvarného umenia „3 ceny“ či  Cenu Martina Benku.

 

Informácie

Nad Plážou 23, Banská Bystrica - Dora Gallery