Podujatia

Stretnutie s kurátorkou výstavy – Ján Jakub Stunder (1759 – 1811)

275076807_5595668027126595_4639208897597912587_n

Pozývame na stretnutie s kurátorkou výstavy Ivanou Komanickou venované listom Stunderovi, ktoré píše počas trvania výstavy, spojené s prezentáciou historických kníh z knižnice Michala Rárusa, (dnes vo fonde Štátne vedeckej knižnice v Banskej Bystrici), senátora a úradníka, ktorého podobizeň prezentovaný na výstave je príkladom nastupujúceho žánru občianskeho portrétu.

Výstava Ján Jakub Stunder (1759 – 1811). Nikde cudzincom momentálne prebiehajúca v Bethlenovom dome je prvou retrospektívnou výstavou jedného z našich najvýznamnejších portrétnych maliarov obdobia osvietenstva a sentimentalizmu, ktorého slovenská umenoveda dlho označovala za cudzieho autora. Produktívny a inšpiratívny portrétny maliar kozmopolitnej šľachty a osvietenskej elity na našom území poslúžil vzdelanému publiku a uviedol ho do nových, moderných spôsobov zobrazovania, ktoré boli populárne v Európe na konci 18. a začiatku 19. storočia.

Vstupné 1,- euro

 

 

Informácie

Dolná 8, Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria

Galéria