Podujatia

Stretnutia so srdcom

Bezplatný vstup_Ukrajina

STRETNUTIA SO SRDCOM vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila v spolupráci s Rodinným centrom Hviezdička a Lions Club Banská Bystrica LEA stretnutia, ktoré majú pomôcť ukrajinským občanom zadaptovať sa v našom meste a krajine.

Podujatia sú naplánované v pobočke Centrum a pobočke Sídlisko, bližšie informácie na priloženom plagáte.

Všetci ukrajinskí hostia sú v priestoroch knižnice srdečne vítaní! Budujeme  komunitu so srdcom.

O ďalších aktivitách knižnica bude pravidelne informovať verejnosť prostredníctvom informačných letákov na webe a FB knižnice.

 

Informácie

Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Galéria