Podujatia

Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou

Thurzov dom4

Územie Slovenska je bohaté na veľké množstvo stredovekých až novovekých hradov. Na niektorých z nich už prebiehajú výskumy, s cieľom obnoviť a zrekonštruovať zachovanú architektúru. O mnohých však toho ešte stále veľa nevieme, a dokonca sú aj také hrady, ktoré sa podarilo objaviť až v nedávnej minulosti. K nim patrí aj hrad Peťuša pri Zvolene. Jeho tajomstvo vám odhalíme už túto stredu v Thurzovom dome, a to v rámci pravidelného cyklu Stretnutia s minulosťou.

Hrad Peťuša sa nachádza ukrytý v lesnom poraste nad ľavým brehom rieky Hron pri Zvolene vo vizuálnej vzdialenosti od známeho kráľovského Pustého hradu. K tomuto sídlu zatiaľ nie sú známe žiadne písomné, alebo ikonografické pramene. Od roku 2011 do roku 2018 realizovala v tejto lokalite archeologický výskum Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a to pod vedením prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD. Práve ona bude hosťkou júnového podujatia, ktoré organizuje Stredoslovenské múzeum.

Cieľom je predstaviť moderný vedecký výskum dejinami zabudnutého hradu Peťuša a upriamiť pozornosť na výsledky, ktoré nám umožnili spoznať donedávna neznámu pamiatku, jej zázemie a dobový život. V rámci prednášky zároveň predstavím samotnú archeologickú lokalitu a osvetlené budú aj dejiny bádania hradu a metodika výskumu tejto pamiatky. Na základe zdokumentovaných nehnuteľných nálezov je možné rekonštruovať stavebnú podobu pôvodného hradu“, vysvetlila prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD.

Pozornosť bude v rámci prednášky venovaná aj bohatej materiálnej kultúre, ktorá sa na hrade našla. Tá poukazuje na približne dvestoročné fungovanie hradu vo vrcholnom stredoveku s jadrom výskytu v 14. storočí. Hlavným zámerom prednášky je podať čo najhodnovernejšiu výpoveď o dejinách hradu a každodennom živote jeho obyvateľov.

Prednášková beseda z obľúbeného cyklu „Stretnutia s minulosťou“ sa uskutoční v Thurzovom dome už 23.06.2021 o 17:00 hod.

Informácie

SSM - Thurzov dom, Námestie SNP 4, Banská Bystrica

Galéria