Podujatia

Stretnutia s minulosťou – Bohdana Škultétyová

Skultety-Stretnutia s minulostou

Stretnite sa spolu s nami s osobnosťami slovenskej histórie. Alica Kurhajcová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela priblíži osobnosť Bohdany Škultétyovej, neobyčajnej slovenskej dámy, pracujúcej v tieni manžela. Bohdana Škultétyová pochádzala zo známej ružomberskej podnikateľskej a národne uvedomelej rodiny Makovických. Za muža si zobrala známeho národovca Jozefa Škultétyho a takmer celý život prežila v Martine.

Aký prínos a životný osud mala osobnosť Bohdany Škultétyovej sa dozviete na podujatí Stredoslovenského múzea Stretnutia s minulosťou v Matejovom dome.

Informácie

Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica - Matejov dom

Galéria