Podujatia

Stretnutia s minulosťou

vodovod

Prednáškové besedy s autormi kníh, s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života o vybraných kapitolách nielen z našej histórie.

Hosť: Marta Mácelová

Téma: Banskobystrický stredoveký a novoveký vodovod vo svetle archeologického výskumu a písomných prameňov

Informácie

Námestie SNP 4, Banská Bystrica - Thurzov dom