Podujatia

Stop – Zemlia

STOP-ZEMLJA

Ak sa neodvážiš, nikdy sa nedozvieš. Radikálny, autentický a citlivý pohľad na znepokojujúci pocit mladosti a vnútorný pohľad na ukrajinskú mládež. Debutujúca režisérka vytvorila hlboko osobný príbeh o sebaobjavovaní a trpezlivosti. PREMIÉRA

Informácie

Kapitulská 23, Banská Bystrica - Múzeum SNP - Filmový klub