Podujatia

Stavanie mája

stavanie maja

Mesto Banská Bystrica postaví dňa 29. apríla o 13:00 hod. na Námestí SNP pre všetky slobodné dievčatá a Banskobystričanov máj ozdobený pestrými stužkami.

Postavia ho členovia Folklórneho súboru Urpín.

Program bude prebiehať nasledovne

12:40 hod. – vystúpenie FS Urpín a DFS Prvosienka na pódiu

13:00 hod. – stavanie mája, DFS Prvosienka, FS Urpín

Moderátor: Maroš Čupka

Informácie

Námestie SNP, Banská Bystrica

Galéria